Välkommen till
Naturskyddsföreningen i Ale!

På vandring 2
Vi arbetar fram förallt med natur- och miljöfrågor. Vi vill befrämja biologisk mångfald och bevara skyddsvärda områden. Under de senaste åren har vi lyckats få flera områden sparade som naturreservat.

Föreningen har drygt 500 medlemmar  och många träffas regelbundet på vandringar och föredrag. Varje höst och vår ger vi ut ett program med flera spännande aktiviteter.

Har du förslag eller önskemål beträffande verksamheten och vårt program, så kan du kontakta någon i styrelsen.

Titta gärna in på vår facebooksida
https://www.facebook.com