Välkommen till Naturskyddsföreningen i Ale

Vi arbetar framförallt med natur- och miljöfrågor. Vi vill befrämja biologisk mångfald och bevara skyddsvärda områden. Under de senaste åren har vi lyckats få flera områden sparade som naturreservat. Föreningen har drygt 500 medlemmar och många träffas regelbundet på vandringar och föredrag. Varje höst och vår ger vi ut ett program med flera spännande aktiviteter. […]

Läs mer