Fågeltorn

 

 

 

Grosjön

Fågeltornet ligger vid Grosjön strax söder om Skepplanda och nås lättast från Gunntorp på vägen mellan Fors och Kilanda. En mindre parkering finns vid Gunntorp utmed stora vägen. Använd denna och vandra sedan den markerade stigen till tornet! Undvik att köra in andra vägar! Vi vill ha ett gott förhållande till boende.

Grosjön är en näringsrik slättsjö, som genom åren sänkts ett antal gånger och arealen uppgår numera till ca 30 ha under sommaren. Största djupet uppgår till ca 1m. Vår och höst kan sjön svämma över kraftigt. Fågellivet är rikt, särskilt under vår- och höstflytten. Sammanlagt har ca 200 olika fågelarter observerats vid sjön.  Naturskyddsföreningen i Ale har med hjälp av mycket ideellt arbete, givmilda sponsorer och privata bidragsgivare uppfört ett fågeltorn vid sjöns nordöstra kant mellan Dalåns inlopp och Forsåns utlopp hitta mer om. Tornet invigdes under våren 2010 och enligt anteckningar i OBS-boken, så har detta redan besökts flitigt.