Fråga om natur i Ale

Har du frågor om något speciellt ämne, eller är allmänt intresserad kontakta gärna någon av oss

Fåglar
Bjarne Modig              0705-35 92 30      bmodig@live.se
Martin Börjesson        0303-74 21 36      martin.borjesson@ale.se

Kulturlandskapet
Pelle Dalberg              0705-12 92 73      pelle.dalberg@telia.com

Botanik
Lena Rydén                0303-33 75 22      lena.ryden@tele2.se
Pelle Dalberg              0705 12 92 73      pelle.dalberg@telia.com

Skog
Leif Danielsson          0706-036701        leif.deson@telia.com
Bjarne Modig             0705-35 92 30      bmodig@live.se
Martin Börjesson       0303-74 21 36      martin.borjesson@ale.se
Pelle Dalberg             0705-12 92 73      pelle.dalberg@telia.com

Våtmarker
Bjarne Modig             0705-359230      bmodig@live.se

Medlemsansvarig
Lena Rydén               0303-33 75 22      lena.ryden@tele2.se

Natursnokarna
Kjell Fransson            0303-74 50 36      kjell@leenet.se

Lokalkunskap Ale
Martin Börjesson       0303-74 21 36      martin.borjesson@ale.se
Bjarne Modig             0705-35 92 30      bmodig@live.se
Pelle Dalberg             0705 12 92 73      pelle.dalberg@telia.com

Lokal web Ale
Sven Svensson         0708-67 08 13      swehi@me.com