Klädbytardagen 2015

Klädbytardagen 2015

Genomfördes den 18:e april

Resultat:

359 artiklar lämnades in, övervägande damkläder. Det mesta fräscha kläder av bra kvalitet.

Uppskattningsvis ca 100 inlämnare och av dessa ungefär 10 % manliga.

253 artiklar byttes in.

Överblivet gods lämnades till Kupan/Röda Korset i Älvängen.

I klädquizen deltog 20 personer.

Funktionärer för klädbyte: Kerstin Ståhl, Elinor Johnson, Lena Svanström, Lena Frantzén, Monica Svensson

Medhjälpare övrigt: Ove Dafgård, Sven Svensson

Klädbytardagen 2015_Ale_1 Klädbytardagen 2015_Ale_2 Klädbytardagen 2015_Ale_3 Klädbytardagen 2015_Ale_4